zadnje novice

12.6.2017 - Finski EPR začel z ključnimi predobratovalnimi testi

Finski operater TVO je naznanil, da so začeli s hladno funkcionalnimi testi na prvo zgrajeni EPR enoti, Olkiluotu. Po pričakovanjih bo enota začela z obratovanjem do konca prihodnjega leta.

7.6.2017 - Nemško višje sodišče je odločilo, da je obdavčitev jedrskega goriva protizakonita

Višje sodišče je odločilo, da je nemški davek na jedrsko gorivo »protiustaven in neveljaven«. Nemškim upravljalcem jedrskih elektrarn se bo verjetno moralo vrniti 6,3 milijarde € (7,1 milijarde $), ki so jih plačali med 2011 in 2016 na podlagi odločbe zveznega ustavnega sodišča.

9.3.2017 - Siemens postavlja mejnik s prvim 3D-natisnjenim delom, ki deluje v jedrski elektrarni

Siemens je po integraciji 3D-tiskanja v portfelj svojih digitalnih storitev dosegel industrijski preboj s prvo uspešno komercialno namestitvijo in varnim delovanjem 3D-natisnjenega dela v jedrski elektrarni. Zaradi strogih zahtev po varnosti in zanesljivosti v jedrskem sektorju je ta kvalifikacija pomemben dosežek.

ZDRUŽENJE - SLOVENSKI JEDRSKI FORUM

Združenje - Slovenski jedrski forum - SJF  je ustanovljen z namenom, da deluje in nastopa  kot predstavnik jedrske Foratom - Slovenski jedrski forumindustrije pri skupnih zadevah. Najpomembnejše naloge SJF so, da skrbi za izmenjavo informacij , izkušenj in znanja, deluje za izboljšanje odnosov z državnimi institucijami, zagotavlja informacije o jedrski energiji državnim institucijam, medijem in javnosti, organizira izobraževanja in obravnavanje zakonskih predpisov in standardov v Sloveniji in EU, ter sodeluje v odborih in delovnih skupinah FORATOM.

FORATOM je združenje gospodarskih družb in institucij v Evropi, delujočih na področju jedrske tehnologije. Njegov glavni namen je povezava jedrske industrije in različnih političnih institucij (Evropski parlament, Evropska komisija ...), kjer se oblikuje skupna energijska politika EU.

RAZVOJ IN RAST SJF

Nadaljnji razvoj in rast SJF zahtevata dejavnosti, ki bodo v prihodnjih letih usmerjene predvsem v doseganje naslednjih ciljev:

  • širša vključitev vseh članov v dejavnosti foruma,
  • podpora članom foruma pri strokovnem izpopolnjevanju,
  • zagotavljanje vidnosti foruma v slovenski družbi,
  • spodbujanje dejavnosti mlajših generacij jedrskih strokovnjakov.

© 2017 - izdelava spletnih strani - studioStyle